Forældelse

Forældelse Forældelse kan have mange betydninger. I forbindelse med fakturering og inkasso betyder forældelse hvornår en faktura forælder. Som udgangspunkt forælder en faktura efter 3 år. Hvad betyder forældelse? Hos Inkassofirma.dk hjælper vi hver dag alle type virksomheder, store som små, med deres inkasso og ubetalte fakturaer, men hvad mange desværre ikke altid er klar […]

Forkyndelse

Forkyndelse En forkyndelse ved et betalingspåkrav kan defineres som den officielle underretning til en debitor (skyldner) om, at han eller hun skal møde op i retten. Hvad er forkyndelse? Definitionen på en forkyndelse i forbindelse med et betalingspåkrav er, at du som kreditor, sammen med retten, giver besked til debitor om at han eller hun […]

Forfaldsdato

Forfaldsdato Forfaldsdatoen er datoen hvor en faktura forfalder til betaling – det er den dato en kreditor senest ønsker betaling for fakturaen. Hvad er en forfaldsdato? Forfaldsdatoen kan beskrives som den dato hvor en udstedt faktura forfalder til betaling. Det er altså den dato hvor du som kreditor senest ønsker betaling for en faktura du […]

Fordring

Fordring En fordring er et krav, som en person eller et selskab har mod en anden part. Det er altså et tilgodehavende som man kan gøre krav på overfor den anden part. Det kan f.eks. være en kreditor der har et økonomisk tilgodehavende hos debitor. Hvad er en fordring? En fordring kan beskrives som et […]

Fogedretten

Fogedretten Fogedretten er en institution under de danske domstole, der har mulighed for at tvangsgennemføre betaling om økonomiske krav. Det vil typisk være en tvangsgennemførsel af udbetaling af pengekrav eller udlevering af fysiske ting. Hvad er Fogedretten? Fogedretten er den eneste institution i Danmark der kan lave en sådan tvangsgennemførsel af økonomiske eller materielle krav […]

Factoring

Factoring Factoring er en form for debitorfinansiering, også kaldet fakturabelåning. Det betyder i praksis, at man sælger tilgodehavende gæld til et factoringselskab. Hvad er factoring? Factoring findes i mange former og arter – men er i sin grundform salg (eller belåner) en fakturaer til et factoringselskab, der herefter varetager administrationen omkring fakturaen og den videre […]

Enkeltsag

Enkeltsag Ordet “enkeltsag” benyttes af inkassobureauer som et produkt for kunder der kun har behov for en enkelt sag. Det er altså for at gøre inkasso muligt for kunder der ikke løbende oplever problemer med dårlige betalere. Hvad er en enkeltsag? Mange inkassobureauer har i tidens løb indført flere prisstrukturer i forbindelse med inkasso – […]

Egeninkasso

Egeninkasso Inkasso er grundlæggende handlinger og processer for at indkassere sine pengekrav. Typisk foregår inkasso hos et inkassofirma eller en advokat. Vælger man at “gøre det selv” kaldes det for egeninkasso. Hvad er egeninkasso? Inkassofirmaer hjælper hver eneste dag små og store virksomheder med at få deres penge hjem. Det sker gennem en effektiv inkassoproces, […]

Dokumentation

Dokumentation til inkasso Når du opretter en sag til inkasso skal du have dokumentation for dit krav – en dokumentation der ofte er ret enkel at fremskaffe for de fleste virksomheder. Hvilke krav er der til dokumentation? åfremt dit krav er vedr. et fakturakrav, altså en ubetalt faktura, så gælder følgende krav til din dokumentation: […]

Debitor

Debitor En debitor er en fysisk person eller virksomhed der skylder penge væk. En debitor vil derfor skylde penge til en kreditor. Det kan både være virksomheder og privatpersoner der er debitorer og kreditorer. Hvad er en debitor? Ordet “debitor” er latin og betyder “at skylde” eller “at stå i gæld til”. En debitor er […]