Forkyndelse

En forkyndelse ved et betalingspåkrav kan defineres som den officielle underretning til
en debitor (skyldner) om, at han eller hun skal møde op i retten.

Hvad er forkyndelse?

Definitionen på en forkyndelse i forbindelse med et betalingspåkrav er, at du som kreditor, sammen med retten, giver besked til debitor om at han eller hun skal møde op i retten.

Forkyndelse har til formål at sikre at en besked kommer frem til modtageren, og er efter retsplejeloven et entydigt begreb. Det betyder, at enten er en besked forkyndt eller ikke forkyndt, og er beskeden forkyndt, så kan retsprocesserne fortsætte, uanset hvilken måde forkyndelsen er sket på.

Hvordan fungerer forkyndelse

Når du har sendt et betalingspåkrav til fogedretten og betalt retsafgiften til fogedretten, vil retten efter retsplejelovens §350 forkynde stævningen for sagsøgte. Det er altså retten der vil sørge for at give besked til debitor om at han eller hun skal møde op i retten.

En forkyndelse kan ske på flere måder, men sker typisk på én af følgende måder:

Digital forkyndelse:
Retten har mulighed for at sende en digital besked til debitor gennem e-boks. Den digitale besked anses som værende modtaget og forkyndt så snart den bliver åbnet, flyttet eller slettet af debitor. Retten vil blive orienteret og modtage en kvittering ved forkyndelse. Lykkes denne metode ikke, vil retten benytte en af de følgende metoder.

Brevforkyndelse:
Retten vil sende et fysisk brev med posten til debitor. Debitor skal underskrive et særligt bevis på at have modtaget brevet og beskeden på at han eller hun skal møde op i retten. Efter underskrivelse af beviset vil beskeden være forkyndt.

Telefonforkyndelse:
Retten vil foretage et opkald til den debitor der skal have besked om at møde op i retten. Det er dog stadig nødvendigt at give beskeden på skrift og derfor vil retten efterfølgende sende en bekræftelse på at der er sket telefonisk forkyndelse.

Stævningsmandsforkyndelse:
Retten vil få en stævningsmand til at opsøge debitor på den kendte adresse, opholdssted, arbejdsplads eller lignende og få en underskrift på at stævningen er nået frem. Hvis stævningsmanden ikke lykkes med at træffe debitor personligt, kan der stadig ske forkyndelse over for f.eks. udlejer, arbejdsgiver eller familie.

Disse metoder er senest opdateret februar 2017. Se mere på domstol.dk

Hvad sker der efter forkyndelse?

Efter at retten har stået for forkyndelsen i forbindelse med et betalingspåkrav, vil der i de fleste tilfælde gå flere måneder før sagen bliver optaget ved retten. Det er altså retten der alene håndterer behandlingen af sagen og afgør hvornår retsmødet finder sted. Som kreditor kan denne periode virke meget lang, men det er ikke muligt at gøre hurtigere.