Forældelse

Forældelse kan have mange betydninger. I forbindelse med fakturering og inkasso betyder
forældelse hvornår en faktura forælder. Som udgangspunkt forælder en faktura efter 3 år.

Hvad betyder forældelse?

Hos Inkassofirma.dk hjælper vi hver dag alle type virksomheder, store som små, med deres inkasso og ubetalte fakturaer, men hvad mange desværre ikke altid er klar over er, at deres fakturaer bliver forældet efter 3 år. Det er derfor meget vigtigt for dig som virksomhed at gøre noget ved dine krav, for ellers risikerer du at miste hele kravet mod din skyldner.

Emnet er reguleret i bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer, i daglig tale, blot benævnt som forældelsesloven. Loven regulerer alle typer af forældelse og rammerne og længden er ikke ens – eksempelvis er visse bankkrav forældet efter 20 år – mens andre krav er 10 år.

Denne artikel vi udelukkende omhandle forældelse af fakturakrav – altså krav på fakturaer hos debitorer.

Lovgivning om forældelse

En faktura forældes i udgangspunkter efter 3 år – men du skal være opmærksom.

Det er af de flestes opfattelse, at en faktura er forældet efter 3 år fra fakturadatoen – det er imidlertid ikke helt korrekt.Jævnfør forældelsesloven, bør forældelsen

“regnes fra det tidligste tidspunkt, til hvilket fordringshaveren kunne kræve at få fordringen opfyldt”

Det betyder med andre ord fra det tidspunkt hvor din service eller produkt er leveret til kunden og du kunne have sendt en faktura.

Er du dermed typen der udsender dine faktura samtidig (eller i umildbart nærhed) af at dit produkt er leveret, så kan du sagtens bruge fakturadatoen som værende guideline for forældelsen efter 3 år fra din fakturas udstedelse.

Hvorfor er det ikke 3 år fra fakturadato?

Mange tror fejlagtigt at de 3 år er efter fakturadatoen – eksempelvis har du udstedt en faktura 1. januar 2017, ja så er opfattelsen i det meste af dansk erhvervsliv, at denne forældes 1. januar 2020. Dette er i imidlertid også korrekt, såfremt fakturaen udstedes på samme tidspunkt hvor det måtte kunne forventes at få betaling.

Men hvorfor er det så ikke bare efter 3 år fra fakturaens udstedelse? Årsagerne hertil er mange, men en kunne eksempelvis være, at mange udsteder deres fakturaer relativ lang tid efter at arbejdet er udført og / eller produktet er leveret.

Eksempel

Du er håndværker, og du udfører og færdiggjort et stykke arbejde d. 1. januar 2017. Du har dermed ret til din betaling fra dette tidspunkt.
Du har imidlertid glemt at fakturere kunden, og får først sendt en faktura til din kunde d. 1. juni 2017. Forældelsens start beregnes dermed ikke med start 1. juni 2017 – men pr. 1. januar 2017 – da dette er tidspunktet for hvornår du som virksomhed kunne have krævet din faktura betalt.

Heldigvis går der sjældent så lang tid mellem tidspunktet for hvornår du kunne kræve betaling – til fakturaens udstedelse. Men i praksis kan der sagtens gå dage og uger før mange virksomheder får udstedt deres faktura. I princippet gælder reglerne som med overstående eksempel, men i praksis vil en domstol ikke skelne så hårdt med dette – såfremt faktura og arbejdets udførsel eller produktets levering sker i umiddelbar nærhed af hinanden.

Kan kreditor afbryde forældelsen?

Er du kreditor og har et almindelig fakturakrav på din skyldner – ja så er grundreglen en forældelsesfrist på 3 år. Kravet efter 3 år er altså forældet, og du har dermed ikke længere krav eller ret til at få dine penge.

Forældelsen på de 3 år kan imidlertid relativt nemt brydes (forlænges) – det sker i udgangspunktet på 2 måder for fakturakrav: ved en erklæring fra din debitor om, at han skylder dig pengene, også benævnt som en skyldnererklæring. En anden metode er at få dom, på baggrund af et betalingspåkrav, fra fogedretten.

Sker dette, så har du som kreditor 10 år til at forfølge dit krav – i stedet for de 3 år.