Inkassofirma

Inkassofirma Et inkassofirma er en virksomhed der hjælper hjælper kunder med at inddrive gæld hos debitorer. Det kan være både virksomheder og privatpersoner. Hvad er et inkassofirma? Et inkassofirma er en firma der kan og må hjælpe dig og din virksomhed med dine ubetalte fakturaer eller anden gældsmæssige krav du måtte have hos en skyldner […]

Inkassobureau

Inkassobureau Når en virksomhed har et udestående med en anden virksomhed eller en privatpersonkan det inddrives enten med hjælp fra et inkassobureau, en advokat eller ved at gøre det selv via egeninkasso. Hvad er et inkassobureau? Hvad er et inkassobureau? Det er et firma, der kan hjælpe dig med at håndtere dine betalingsmæssige forpligtelser. Et […]

Inkassobrev

Inkassobrev Et inkassobrev er det brev der varsler en skyldner (debitor) om, at såfremt det skyldige beløb ikke betales inden 10 dage – så kan en inkasso-proces påbegyndes. Hvad er et inkassobrev? Et inkassobrev er det brev der varsler en skyldner (debitor) om, at såfremt det skyldige beløb ikke betales inden 10 dage – så […]

Inkassoadvokat

Inkassoadvokat Inkasso hos en advokat kan have sine fordele – men også sine ulemper. Her på siden har vi samlet alle de informationer du skal bruge når du overvejer inkasso hos og med en advokat. Hvad er en inkassoadvokat? Alle advokater må i princippet håndtere inkasso på vegne af en kunde – en, og du […]

Huslejeinkasso

Huslejeinkasso Har du en eller flere udlejningsejendomme og oplever problemer med dårlig betalende lejere? Lad os hjælpe dig med det du bør vide her. Hvad er huslejeinkasso? Grundlæggende er huslejeinkasso ikke en juridisk term i lovgivningen – men er overordnet en betegnelse for inkasso på baggrund af ubetalt husleje, ubetalt depositum, ubetalt flytteopgørelse eller istandsættelse, […]

Hovedstol

Hovedstol En hovedstol kan defineres som det beløb en faktura eller et lån udgør i alt. Hovedstolen er ret essentiel at kende til når du eksempelvis stifter et lån eller har en inkassosag. Hvad er en hovedstol? Uanset om du taler lån, inkassosag eller anden fordring, så er en hovedstol et udtryk for det oprindelige […]

Gældsinddrivelse

Gældsinddrivelse Gældsinddrivelse er hele processen med inddrivelse af gæld. Processen kan bestå af både rykkerskrivelse, inkasso mm. Gældsinddrivelsen kan foretages af bl.a. inkassofirmaer og advokater. Hvad er gældsinddrivelse? Gældsinddrivelse er en fælles betegnelse for inddrivelse af gæld, blandt andet i form af ubetalte fakturaer, ubetalte lån, ubetalt husleje og lignende fordringer. Grundlæggende må du som […]

Gældsbrev

Gældsbrev – Lær om detaljerne og hvordan du selv får lavet et Et gældsbrev kan defineres som en skriftlig aftale mellem to parter. Gældsbrevet kan dermed bruges som dokumentation for hvor stort et økonomisk mellemværende der er mellem långiver og låntager. Hvad er et gældsbrev? Et gældsbrev er et juridisk bindende dokument mellem to parter, […]

God inkassoskik

God inkassoskik At yde god inkassoskik er defineret i Inkassoloven og er et krav alle inkassofirmaer,advokater, mv. skal følge for at må assistere klienter med inkasso. Hvad er god inkassoskik? God inkassoskik er grundlæggende forankret i inkassolovens kapitel 4, § 9 om udøvelse af inkassovirksomhed.Den gode inkassoskik er med til sætte en ramme for behandlingen […]

Fundament

Fundament Et fundament kan beskrives som den juridiske term der danner grundlag for inddrivelse gennem eksempelvis inkasso. Hvad er et fundament? Et fundament er en juridisk term for det grundlag der ligger til grund for en inddrivelse.Fundamentet kan komme fra en dom, fra fogedretten (eller den civile ret). Fogedretten er den eneste juridiske enhed der […]