Gældsinddrivelse

Gældsinddrivelse er hele processen med inddrivelse af gæld.
Processen kan bestå af både rykkerskrivelse, inkasso mm. Gældsinddrivelsen kan foretages af bl.a. inkassofirmaer og advokater.

Hvad er gældsinddrivelse?

Gældsinddrivelse er en fælles betegnelse for inddrivelse af gæld, blandt andet i form af ubetalte fakturaer, ubetalte lån, ubetalt husleje og lignende fordringer.

Grundlæggende må du som kreditor / udlåner / udlejer, foretage alt egen inddrivelse selv af et eller flere krav, som en debitor / låner / lejer, har foretaget hos dig. Denne inddrivelse vil typisk starte med en påkravsskrivelse, rykkerskrivelser, med eller uden rykkergebyr, samt et inkassovarsel og med advarsel om, at sagen herfra kan overgå til inkasso, enten i form af egeninkasso, inkasso hos et inkassofirma eller inkasso hos kreditors advokat.

Gældsinddrivelse på vegne af andre

Grundlæggende må du som virksomhed eller privat, lave en lang række aktiviteter for at få din egen ubetalt gæld hjem – herunder udsendelse af breve, påkravsskrivelser, inkassovarsel, opkald og eventuel fysisk fremmøde – alt sammen aktiviteter, hvis formål at få gælden helt eller delvist betalt, eksempelvis gennem en afdragsordning.

Du kan finde inspiration til inkasso og gældsinddrivelse på vores inkassoskole.

Husk at såfremt du ønsker at hjælpe andre med gældsinddrivelse bevæger du dig hurtigt ind i lov om inkassovirksomhed (i daglig tale kaldet inkassoloven) – og du kan dermed fungerer som et inkassofirma. For at agere som inkassovirksomhed, skal du autoriseres af politiet.

Typer af gældsinddrivelse

Når man snakker om gældsinddrivelse, er det også relevant at kigge på hvilken type af gæld der typisk eksisterer.

Ubetalte fakturaer er blandt den type af gæld langt de fleste virksomheder oplever, typen kaldes også for et simpelt krav, eller et fakturakrav – da gælden typisk hverken er tinglyst eller på anden vis har dom bag sig.

Et gældsbrev er ligeledes blandt de krav som der opstår rigtig mange sager på baggrund af hvert år. Gældsbreve er et juridisk dokument mellem en långiver og en låner, hvor vilkår, beløb og lignende er aftalt. Et gældsbrev, er modsat et fakturakrav, et juridisk gyldigt dokument, og fungerer dermed som et fundament i retten – såfremt det er udformet korrekt.