Huslejeinkasso

Har du en eller flere udlejningsejendomme og oplever problemer med dårlig betalende
lejere? Lad os hjælpe dig med det du bør vide her.

Hvad er huslejeinkasso?

Grundlæggende er huslejeinkasso ikke en juridisk term i lovgivningen – men er overordnet en betegnelse for inkasso på baggrund af ubetalt husleje, ubetalt depositum, ubetalt flytteopgørelse eller istandsættelse, hvor en lejer ikke har betalt en udlejer.

Mange udlejere bruger typisk ordet “huslejeinkasso” om det at drive inkasso i mod sine lejere – men juridisk set har man samme muligheder som “ordinær inkasso” – hvor kravet eksempelvis kunne være en ubetalt faktura. Huslejeinkasso har dog den grundlæggende stærke mekanisme, at man som udlejer (kreditor), har mulighed for at sætte en lejer (debitor) ud af sit lejemål såfremt der ikke sker betaling (udsættelse af lejer).

Både advokater, inkassoadvokater og inkassofirmaer kan hjælpe dig med huslejeinkasso – det er dog et fåtal der har valgt at specialisere sig i det, da eksempelvis lejeloven har mange regler og forpligtelser når det kommer til et lejer-udlejer-forhold.

Husleje og inkasso

I den senere årrække er det blevet særdeles populært blandt både private og virksomheder at investere i ejendomme – for så at udleje dem ud til lejere. Det har skabt et helt nyt marked for både udlejere men også for lejere i både de store byer – men også i de små.

I de seneste par år har private som såvel offentlige udlejere oplevet en markant stigning i dårlige lejere – og dermed ofte også dårlige betalere. Årsagerne er ofte mange, men den stigende konkurrence blandt lejeboliger og disse vilkår, har skabt lejere der fraflytter deres lejebolig som aldrig før.

Er du udlejer og oplever at en lejer ikke betaler sin husleje – eller måske er fraflyttet sit lejemål og du nu står med en flytteopgørelse der ikke er betalt – så kan vi måske hjælpe dig med at finde et inkassofirma, der kan hjælpe.

Huslejesager er ofte komplekse da der typisk er flere fakturaer i forbindelse med lejeboliger end en ordinær køb-salg faktura – det kunne eksempelvis være kompleksitet omkring fraflytning, opgørelse, istandsættelse, misligholdelse og lignende der kan spille ind. Dermed skal du også være ekstra omhyggelig med at have dokumenteret dit krav – den manglende betalte husleje, istandsættelsen og lignende økonomiske krav.

Dokumentation i forbindelse med huslejeinkasso

Langt hovedparten af alle inkassosager startes og køres på baggrund af en ubetalt faktura, hvor kreditor typisk har en faktura, som en debitor ikke har betalt hele eller dele af.

Fakturaer og udlejning er dog ikke noget der er særlig brugt, i hvert fald ikke når det kommer til privat udlejning.
Derfor er der her hos mange inkassofirmaer skærpet krav til din dokumentation for dit krav – det kan eksempelvis være i form af en lejekontrakt, en dom fra huslejenævnet, flytteopgørelse eller lignende. Alternativt kan det også basere sig på en udstedt faktura sendt til skyldner.

Vi modtager med andre ord IKKE mundtlige krav eller krav fremsendt på eksempelvis chat- SMS eller sociale medier. Såfremt du ikke har et skriftligt fundament / krav med din skyldner, har vi desværre ikke mulighed for at hjælpe dig.