God inkassoskik

At yde god inkassoskik er defineret i Inkassoloven og er et krav alle inkassofirmaer,
advokater, mv. skal følge for at må assistere klienter med inkasso.

Hvad er god inkassoskik?

God inkassoskik er grundlæggende forankret i inkassolovens kapitel 4, § 9 om udøvelse af inkassovirksomhed.Den gode inkassoskik er med til sætte en ramme for behandlingen afen skyldner (debitor) – og at skyldner skal behandles ordenlig. Såfremt dette ikke sker, kan den pågældende inkassovirksomhed fratages sin autorisation.

Inkassoloven siger, at inkassovirksomhed skal udøves i overensstemmelse med “god inkassoskik”. Her defineres ligeledes, at god inkassoskik er, at skyldner ikke må udsættes for urimelig pression, skade eller ulempe i forbindelse med inkasso.

God inkassoskik er ikke yderligere defineret i inkassoloven end det, og er med andre ord ret bredt formuleret.

Eksempler på god inkassoskik

Inkassoloven definerer ikke i detaljer hvad et inkassofirma ikke må, blot at skyldner ikke udsættes urimelig pression, skade eller ulempe.

Dermed er “god inkassoskik” et meget vidt begreb, hvilket i bund og grund er til skyldners fordel. For en inkassoproces skal foretages med respekt overfor alle parter, og herunder må skyldner naturligvis hverken trues, skades eller udsættes for anden ulempe.

Det begrunder dermed altid på en en individuel vurdering hver gang der opstår et tvivlsspørgsmål om den gode inkassoskik.

Vi har alligevel samlet en række eksemplet på hvad et inkassofirma IKKE må i forbindelse med inkasso, og dermed overtræder god inkassoskik.

  • Fremføre trusler om handler der ikke kommer til at ske.
  • Skyldner må ikke udsættes for chikane
  • Inddrivelse af gæld der ikke er forfalden
  • Vildlede skyldner
  • Udstille skyldners gældsforhold
  • True med retslige skridt, som ikke er akuelle
  • Fremsende inkassobrev til skyldners arbejdsplads
  • Fremsende breve hvorpå “INKASSO” står påført udenpå


Det har tidligere være imod god inkassoskik at optage en inkassosag, hvor skyldner har fremsendt indsigelse mod kravet. Dette har en højesteretsdom (U20049H) dog fremsagt, at det ikke er – blot at inkassofirmaer tager stilling til indsigelsen, og ikke blot ignorerer denne.

Konsekvensen ved overtrædelse af god inkassoskik

For at drive inkasso i Danmark som inkassofirma skal man autoriseres hertil, denne proces sker hos Politiet, på vegne af Justitsministeriet.

For at blive autoriseret og drive inkassovirksomhed, skal man overholde god inkassoskik – og er et vigtig omdrejningspunkt i både autorisationen og den daglige virke. Den gode inkassoskik indrammer overfor autorisationsindehavende inkassofirma, at man skal behandle sine debitorer ordentlig og urimelig pression, skade og ulempe.

Sker det, at et inkassofirma tilsidesætter den god inkassoskik har en debitor (skyldner) mulighed for at klage over virksomheden, såfremt man har følt virksomheden har udøvet urimelig pression eller udsat skyldner for skade eller ulempe. Denne klage rettes til politimyndigheden.
Såfremt god inkassoskik overtrædes groft og eller flere gange – ja så kan et inkassofirma miste sin autorisation til at drive inkassovirksomhed – og dermed sin eksistensberettigelse.

Hvad skal et inkassobrev indeholde?

Det er inkassoloven der bestemmer inkassobrevet – og de juridiske rammer herfor. Inkassoloven er relativ klar omkring emnet og siger blot at “I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.” – (Inkassolovens §10, stk. 2.)

Hvad skal der så stå i et inkassobrev, for at skyldner kan bedømme fordringen?

Vi anbefaler at tage udgangspunkt i følgende eksempel med et inkassobrev, og tage udgangspunkt i samme oplysninger:

– Skyldners navn og adresse
– Dit navn og adresse
– Hvad fordringen (kravet) vedrører (Her kan evt. refereres til et faktura nr, og endnu bedre; vedhæfte denne)
– Oplysninger om kravets størrelse (hovedstol + evt. rykkerskrivelse + evt. kompensationsgebyr + evt. renter)

Herudover SKAL skyldner gives en betalingsfrist på mindst 10 dage til at betale kravet, og oplyses om, at såfremt dette ikke sker – vil det medføre yderligere omkostninger, inkasso og evt. retslig behandling uden yderligere varsel.

Du kan læse mere hos Forbrugerombundsmanden omkring god inkassoskik.