Inkassobrev

Et inkassobrev er det brev der varsler en skyldner (debitor) om, at såfremt det skyldige
beløb ikke betales inden 10 dage – så kan en inkasso-proces påbegyndes.

Hvad er et inkassobrev?

Et inkassobrev er det brev der varsler en skyldner (debitor) om, at såfremt det skyldige beløb ikke betales inden 10 dage – så kan en inkasso-proces påbegyndes.

Et inkassobrev hedder i daglig tale også for et et inkassovarsel, en påkravsskrivelse, varsel om inkasso samt et § 10 brev. I undgangspunktet dækker dette over det samme.

Grundlæggende er et inkassobrev beskrevet i jævnfør inkassolovens § 10 – her kaldet en påkravsskrivelse. Inkassoloven påpeger, at før der må iværksættes foranstaltninger med henblik på inddrivelse af et krav (inkasso), skal der sendes en påkravsskrivelse (altså et inkassobrev). Hertil påpeger inkassoloven, at det skyldige beløb skal være udløbet. Betalingsfristen skal med andre ord være overskredet, før inkassobrevet må sendes til kunden / debitor.

Nederst i denne artikel kan du få tilsendt et gratis eksempel og skabelon til et inkassobrev.

Formål og formalier ved et inkassobrev

Formålet med et inkassobrev er at gøre skyldner opmærksom på, at der foreligger et mellemværende mellem debitor og kreditor, som ønskes indkrævet – og såfremt dette ikke sker, vil der blive igangsat yderligere handlinger – i form af inkasso.

Der er ingen krav om, at det er dig som kreditor der udsender inkassobrevet – overdrager du en faktura til et inkassofirma eller en inkassoadvokat, vil disse typisk også gøre det på vegne af dig. Hos Debito udsendes der altid et inkassobrev på vegne af dig som kunde, uanset om du selv har gjort det eller ej.

Til et inkassobrev er der en række formalier tilknyttet, som alle er forankret og beskrevet i inkassolovens § 10. De vigtige formalier er i denne forbindelse:

 • Inkassobrevet må KUN sendes EFTER forfaldsdatoen.
 • Inkassobrevet SKAL give din skylder en frist til at betale kravet inden for minimum 10 dage.
 • Inkassobrevet skal indeholde informationer så skyldner kan identificere kravet, (kravets størrelse og eventuelt faktura nr.)

 

Såfremt overstående ikke er overholdt, er inkassobrevet ikke gyldigt.

Udsendelse af et inkassobrev

Ud over overstående 3 formalier, er der ingen yderligere juridiske formalier omkring inkassobrevet.

Inkassobrevet MÅ IKKE sendes før forfaldstidspunktet, SKAL give skyldner 10 dage til at betale og skyldner skal gøres opmærksom på hvad kravet vedrører og størrelsen heraf. Skyldner må i princippet godt få en længere betalingsfrist end de 10 dage, blot ikke mindre end 10 dage.

I et klassisk forløb, udsendes inkassobrevet efter udsendelse af rykkerskrivelserne, så forløbet kunne se således ud:

 • Faktura forfalder
 • Rykkerskrivelse 1
 • (+10 dage) Rykkerskrivelse 2
 • (+10 dage) Rykkerskrivelse 3
 • Inkassobrev
 • (+10 dage) Inkassoproces opstartes

 

Det er imidlertid 100% op til dig selv at bestemme hvornår inkassobrevet udsendes, blot den først sendes efter fakturaens forfald. Der er med andre ord ingen krav om, at der udsendes rykkerskrivelser forud for inkassobrevet.

Inkassobrevet og rykkerskrivelsen må ligeledes også sendes samtidigt. Overstående eksempel er blot for at vise et klassisk forløb – men er imidlertid op til jeres interne procedurer, rutiner og ikke mindst likviditet og cashflow – for hver rykkerskrivelse der udsendes udskydes likviditeten med yderligere 10 dage.

Hvad skal et inkassobrev indeholde?

Det er inkassoloven der bestemmer inkassobrevet – og de juridiske rammer herfor. Inkassoloven er relativ klar omkring emnet og siger blot at “I påkravsskrivelsen skal tydeligt angives alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen.” – (Inkassolovens §10, stk. 2.)

Hvad skal der så stå i et inkassobrev, for at skyldner kan bedømme fordringen?

Vi anbefaler at tage udgangspunkt i følgende eksempel med et inkassobrev, og tage udgangspunkt i samme oplysninger:

 • Skyldners navn og adresse
 • Dit navn og adresse
 • Hvad fordringen (kravet) vedrører (Her kan evt. refereres til et faktura nr, og endnu bedre; vedhæfte denne)
 • Oplysninger om kravets størrelse (hovedstol + evt. rykkerskrivelse + evt. kompensationsgebyr + evt. renter)

 

Herudover SKAL skyldner gives en betalingsfrist på mindst 10 dage til at betale kravet, og oplyses om, at såfremt dette ikke sker – vil det medføre yderligere omkostninger, inkasso og evt. retslig behandling uden yderligere varsel.