Fundament

Et fundament kan beskrives som den juridiske term der danner grundlag for
inddrivelse gennem eksempelvis inkasso.

Hvad er et fundament?

Et fundament er en juridisk term for det grundlag der ligger til grund for en inddrivelse.
Fundamentet kan komme fra en dom, fra fogedretten (eller den civile ret). Fogedretten er den eneste juridiske enhed der kan tvinge eksempelvis en debitor til at betale et krav, som en kreditor har.

Fundamentet kan også fremkomme af en underskreven skyldnererklæring som skyldner selv har underskrevet. En skyldnererklæring er i bund og grund en erklæring om, at debitor vedhæfter sig gælden.

Nogle betegner også eksempelvis en faktura som et fundament for en inkassosag, det er i udgangspunktet ikke korrekt – og kan kun fremkomme af en dom eller en underskreven erklæring fra skyldner.

De meste almindelige mest gængse fundamenter kan nævnes: Gældsbreve, Pantebreve, Frivillige forlig, Afsagte domme samt veksler.

Sager med fundament, uanset måden den er fremkommet på, har i udgangspunkt 10 års forældelse, modsat de traditionelle 3 år.

Ordet er latin og stammer af det latinske fundamentum, der betyder “grundvold”. I flg. artikel om inkasso under punktet “Skyldnererklæring”, kan du læse om, hvad et fundament er.

Fundament ved afbrydelse af forældelse

Har du som kreditor et fakturakrav mod en skyldner, altså en faktura der ikke er betalt, så er forældelsen på denne i udgangspunktet 3 år fra fakturadatoen.

Jævnfør bekendtgørelse af lov om forældelse af fordringer (forældelsesloven), er fakturadatoen imidlertid kun en guideline – den korrekte fortolkning er jf. lovgivningen om forældelsen i princippet defineret som værende fra det tidspunkt virksomheden burde sende fakturaen.
Det betyder dermed, at sender du en faktura til din kunde 2 år efter arbejdet er leveret, så har du ikke 3 års forældelsesfrist herfra – men kun 1 år, da men måtte forvente at du havde sendt fakturaen på det tidspunkt hvor arbejdet blev udført og / eller leveret – eller i umildbar nærhed heraf.

Ønsker som kreditor af afbryde forældelse på de 3 år, skal du have et fundament for dit krav – det får du enten ved hjælp af en selvskyldnererklæring eller en dum i fogedretten. Afbrydes forældelsen har du fået 10 år, frem for de 3.