Fordring

En fordring er et krav, som en person eller et selskab har mod en anden part. Det er altså et tilgodehavende som man kan gøre krav på
overfor den anden part. Det kan f.eks. være en kreditor der har et økonomisk tilgodehavende hos debitor.

Hvad er en fordring?

En fordring kan beskrives som et tilgodehavende eller et krav mellem to parter.

I langt de fleste tilfælde vil en fordring være et pengebeløb, men det kan i princippet også være en service eller en ting. Det er typisk i forbindelse med en handel mellem virksomheder eller privatpersoner.

Fordringer vil ofte være understøttet af en låneaftale eller et gældsbrev, hvor parterne erklærer sig enige om at den ene part skylder et pengebeløb til den anden part. En låneaftale eller et gældsbrev vil ligeledes også indeholde betingelserne for kravet som f.eks. beløbets størrelse, varighed, renter osv.

Fordringshaveren er den som har ret til et krav hos en anden part. Fordringshaveren kan også betegnes som kreditor. Modparten vil betegnes som debitor og kaldes også for den forpligtede.

Fordring

Eksempler på fordringer

Oftest vil en fordring være baseret på dokumenter. Det kan f.eks. være en faktura, en kontrakt, et gældsbrev eller en låneaftale, men det er ikke et krav. Uanset hvad så vil alle fordringer være et krav om at en part skylder en anden part penge, en service eller en ting. Lovmæssigt er det nødvendigt at man som kreditor kan bevise sit krav og derfor anbefaler vi altid at have det dokumenteret skriftligt fra start gennem f.eks. en faktura eller et gældsbrev.

Herunder ses en liste med eksempler på fordringer:

  • Obligationer
  • Pantebreve
  • Udestående fakturaer
  • Gældsbreve
  • Indestående i pengeinstitutter
  • Erstatningskrav
  • Låneaftale

Du kan finde flere eksempler hos SKAT.

Hvad er forskellen på gæld og en fordring?

Gæld er på mange måder det samme som en fordring, men forskellen er, at gæld kun kan bestå af et pengebeløb. Gæld er dermed penge man skylder en kreditor og en fordring kan derfor være et synonym for gæld.