Fogedretten

Fogedretten er en institution under de danske domstole, der har mulighed for at tvangsgennemføre betaling om økonomiske krav.
Det vil typisk være en tvangsgennemførsel af udbetaling af pengekrav eller udlevering af fysiske ting.

Hvad er Fogedretten?

Fogedretten er den eneste institution i Danmark der kan lave en sådan tvangsgennemførsel af økonomiske eller materielle krav på vegne af en kreditor der ønsker sit krav gennemført.

Ønsker en kreditor eksempelvis at tage udlæg i en debitors ejendele eller aktiver, så er det i kun fogedretten der i Danmark har bemyndigelse til dette.

Fogedretten

Hvad kan Fogedretten hjælpe virksomheder med?

Hvis du som virksomhed har et krav som du ønsker at få inddrevet, så kan du gennem fogedretten få hjælp til inddrivelsen. Langt de fleste virksomheder vælger at få en inkassovirksomhed til at stå for processerne gennem fogedretten og forud for det vælger de fleste at benytte sig af en almindelig inkassoproces.

Fogedretten kan eksempelvis også hjælpe dig som virksomhed, hvis du har aftalt en afdragsordning på et aktiv, aktivet er i debitors varetægt, men ikke overholder afdragsordningen eller leasingbetalingen. I dette tilfælde vil fogeden kunne hjælpe med fysisk at hente aktivet hjem til kreditor.

Fogedretten er også den eneste myndighed i Danmark der foretager udsættelse af lejere i lejeboliger der ikke betaler deres månedlige husleje. Fogeden er ligeledes også den offentlige instans der afholder tvangsauktioner over de små 300 ejendomme der ca. hvert år begæres på tvang – typisk fordi en eller flere kreditorer har begæret dette grundet et eller flere misligholdt krav.

Retten håndterer primært sager inden for områderne: Pengekrav, pengekrav med udpantsætning, forældremyndighedssager, umiddelbare fogedrorretninger samt betalingspåkrav. Her er betalingspåkrav og pengekrav de klart største området.

Hvor holder Fogedretten til i Danmark?

Fogedretten holder til i 21 danske byer rundt omkring i landet og dækker hvert deres område – typisk er der 2 – 3 pr. region. Eksempelvis er Nordjylland dækket af henholdsvis retten i Aalborg og Hjørring – hvor det sydlige jylland dækkes af 6 retsområder. De danske fogedretter bor i forbindelse med retten i den konkrete by, og holder til på følgende placeringer:

Bornholm,Esbjerg,Helsingør,Herning,Hillerød,Hjørring,Holbæk,Holstebro, Horsens,
Kolding, København, Nykøbing Falster, Næstved, Odense, Randers, Roskilde, Svendborg, Sønderborg, Viborg, Aalborg og Århus.

Fogedretterne i henholdsvis København, Århus, Odense og Aalborg er dem med langt flest sager, hvilket afspejler af disse også dækker over de områder med størst befolkningstal.

Indkaldelse til Fogedretten

Personer eller virksomheder der indkaldes til at møde op i fogedretten, vil modtage en skrivelse hvor det står nøje beskrevet hvorfor man er indkaldt og hvornår fogedretsmødet finder sted. Er du blevet indkaldt til retten er det sansynligvis fordi du har et mellemværende med en eller flere kreditorer, hvor du skylder penge for en ubetalt faktura.

Når du bliver indkaldt er det vigtigt at du møder op, uanset din økonomiske situation, og dermed uanset om du har penge eller ej. Udebliver du fra et møde har man mulighed for at få politiet til at hente dig.
Er du insolvent er det vigtigt at du møder personligt frem og forklarer dette og afgiver en såkaldt insolvenserklæring.

Mange har spørgsmål i forbindelse med dette møde, såsom om du må sende en anden på vegne af dig. Læs mere her om de typiske spørgsmål.