Forfaldsdato

Forfaldsdatoen er datoen hvor en faktura forfalder til betaling – det er
den dato en
kreditor senest ønsker betaling for fakturaen.

Hvad er en forfaldsdato?

Forfaldsdatoen kan beskrives som den dato hvor en udstedt faktura forfalder til betaling. Det er altså den dato hvor du som kreditor senest ønsker betaling for en faktura du har udstedt til debitor.

En kreditor har i Danmark ikke pligt til at levere en ydelse eller et produkt på kredit, men det sker naturligvis i praksis hver eneste dag. Du må som kreditor helt selv bestemme hvor lang betalingsfrist / kredittid du giver en kunde ved et fakturakrav (Bemærk der kan forekomme anden lovgivning inden for visse industrier; bank, realkredit osv.)

Debitor skal med andre ord senest på forfaldsdatoen betale fakturaen. Den dag der rent faktisk bliver betalt og pengene er overført, kaldes betalingsdatoen.

Mange tror fejlagtigt at kreditor skal give kunden et vis antal dage før at en betalingsfrist er gyldig. Det er imidlertid ikke korrekt, der findes ingen lovgivning for hvor lang ude i fremtiden en faktura må og skal forfalde på. Du må i princippet sætte en forfaldsdato til dags dato, kontant betaling.

En virksomhed skal ikke have pengene på sin konto på betalingsfristen. Har du som virksomhed en anden bank end debitor, vil man ofte opleve 1 til 2 bankdage (hverdage) fra betalingsdatoen til at pengene rent faktisk er på kontoen.

Forfaldsdato

Hvad er forskellen på forfaldsdato og betalingsdato?

Mange tror, at forfaldsdato og betalingsdato er det samme, men det er ikke helt korrekt. I praksis vil mange opleve, at betalingen ikke sker samme dag som debitor rent faktisk betaler fakturaen, da en elektronisk overførsel i mange tilfælde først sker overført ved næstkommende bankdag (hverdag).

Derfor er forfaldsdatoen den dato hvor debitor senest skal betale fakturaen og betalingsdatoen den dato hvor pengene reelt er at finde på kreditor konto. Afhængig af bankforbindelser så vil betalingsdatoen variere og som kreditor vil du i princippet give kredit i denne periode fra forfaldsdato til betalingsdato.

Hvornår har debitor overholdt forfaldsdatoen?

En kunde (debitor) har overholdt sin forpligtelse til betalingen (overholdt forfaldsdatoen), sålænge debitor betaler på den angivne dato for forfald (eller før).

Det betyder, at sålænge kunden betaler sin faktura på forfaldsdatoen (eller før), så har kunden overholdt det han skal. Du kan som kreditor derfor ikke forvente, at en kundes betaling er på din bankkonto på forfaldsdatoen. Det sker af den årsag, at kunden ofte ikke har samme bank som din virksomhed eller at betalingen er sket på en weekend eller helligdag. Betalingen vil derfor typisk ske næstkommende bankdag (altså typisk den næste hverdag).

Forfaldsdato og inkasso

I princippet må du sende en debitor til inkasso, når du konstaterer at forfaldsdatoen er overskredet. Du må ikke rykke for betaling før forfaldsdatoen. Før en inkassosag starter skal der forud imidlertid være sendt et inkassovarsel – typisk foretaget af dig selv eller dit inkassofirma.

Mange inkassobureauer og advokater der hjælper kunder og klienter med inkasso, udsender dog ofte et inkassovarsel for dig – det betyder konkret for dig som kreditor, at så snart du konstaterer at en faktura skulle have været betalt (Forfaldsdatoen er overskredet), så kan du sende sagen til inkasso.

Håndtering af forfaldne fakturaer

Det er afgørende at du har styr på dine fakturaer – hvilke der er betalt og hvilke der ikke er. Ubetalte fakturaer kan have konsekvenser for dit cashflow og din likviditet.

En faktura er som udgangspunkt kun gyldig fra forfaldsdatoen og 3 år frem. Du har derfor ikke længere mulighed for at inddrive dit udestående ved ugyldige krav.