Indsigelse – alt du behøver at vide

En indsigelse er når debitor ikke mener kreditor retmæssigt kan inddrive fordringen.
Som udgangspunkt kan en inkassosag ikke fortsætte, hvis der er indsigelse på sagen.

Hvad er en indsigelse?

En indsigelse kan have flere betydninger afhængigt af i hvilken sammenhæng begrebet bliver brugt. Typisk bruger man det, hvis man er uenig i en kontrakt, et kontraktsforhold eller andre aftaler.

En inkassosag kan man se som en kontrakt, som kreditor, såsom en bank eller et kreditselskab, har udarbejdet for at gøre det lettere for dem at inddrive en gæld fra en skyldner. Det kan være en kontrakt, der er lavet mellem skyldneren og kreditor, eller det kan være en kontrakt, der er lavet mellem kreditor og en inkassovirksomhed. Kontrakten angiver de betingelser, der skal opfyldes, inden kreditor kan begynde at inddrive en gæld fra skyldneren.

Når kreditor har indgivet en inkassosag mod skyldneren, har skyldneren ret til at indgive en indsigelse. En indsigelse er en erklæring fra skyldneren om, at han eller hun ikke kan eller vil betale gælden. Når en skyldner indsender en indsigelse, kan kreditor ikke fortsætte med at inddrive gælden, før skyldneren har afviklet sin gæld.

For at læse om ordets generelle betydning, kan du læse mere på Ordnet.

Hvordan laver man en indsigelse?

Når en skyldner indsender en indsigelse, skal han eller hun følge en procedure, som er fastsat af de lokale regler og love. Skyldneren skal udfylde en indsigelsesformular, som skal sendes til kreditor. Formularen skal være fuldstændig udfyldt og underskrevet af skyldneren, og den skal indeholde en detaljeret redegørelse for skyldnerens begrundelse for ikke at betale gælden.

Skyldneren skal også dokumentere, at han eller hun har god grund til at indgive en indsigelse. Dette kan gøres ved at fremlægge dokumenter, der understøtter skyldnerens påstande. Det kan være dokumenter, der vidner om fejl i kreditors regnskab eller kontrakt, eller det kan være dokumenter, der vidner om, at skyldneren har været ude af stand til at betale gælden.

Så snart kreditor har modtaget indsigelsen, skal den behandles af en dommer, der kan vurdere den og træffe en afgørelse. Hvis domstolen finder, at skyldneren har god grund til at indgive en indsigelse, vil skyldneren ikke længere være berettiget til at betale gælden. Skyldneren skal dog stadig betale de omkostninger, der er forbundet med at behandle og afgøre sagen, herunder domstolsafgifter og advokatsalærer. Når disse omkostninger er betalt, kan kreditor ikke fortsætte med at inddrive gælden.

Hvis kreditor ikke er enig i skyldnerens indsigelse, har kreditor ret til at få det afgjort ved domstolene. Hvis domstolene finder, at skyldneren ikke har god grund til at indgive en indsigelse, vil skyldneren være forpligtet til at betale gælden.

Hvis skyldneren ønsker at indgive en indsigelse mod en inkassosag, er det vigtigt at følge de retningslinjer, der er fastsat af de lokale regler og love. Det er også vigtigt at søge juridisk rådgivning, så skyldneren forstår sine rettigheder og forpligtelser, og hvordan en indsigelse skal behandles. Dette kan hjælpe skyldneren med at få det bedste ud af en indsigelse og undgå at skyldneren bliver ansvarlig for yderligere omkostninger, hvis indsigelsen ikke accepteres.