Debitor

En debitor er en fysisk person eller virksomhed der skylder penge væk. En debitor vil
derfor skylde penge til en kreditor. Det kan både være virksomheder og privatpersoner der er debitorer og kreditorer.

Hvad er en debitor?

Ordet “debitor” er latin og betyder “at skylde” eller “at stå i gæld til”. En debitor er en juridisk enhed som enten privatperson eller virksomhed der skylder penge væk til en kreditor. Betegnelsen bruges oftest i regnskabsmæssig sammenhæng og kaldes ofte i daglig tale for en “skyldner”. En debitor er altså den person eller virksomhed som skylder penge væk til en kreditor.

Eksempelvis vil en person der tager et lån i banken være en debitor imens at banken vil være kreditor. Ligeledes vil en virksomhed der skylder penge for en ordre også være debitor overfor den anden virksomhed der vil være kreditor.

Hvad er Debitor Registret?

Ordet debitor bliver ofte forbundet med noget negativt fordi det bliver sammenlignet med Debitor Registeret. I mange tilfælde er det også korrekt, men en debitor også være en god kunde. Debitor Registeret er et registor hvor man registrerer dårlige betalere – på præcis samme måde som RKI registeret. Forskellen på Debitor Registeret og RKI er kun at det er to forskellige virksomheder der administrerer dem. Det er muligt at registrere en debitor som en dårlig betalere i disse registrer, hvis debitor ikke har betalt sit udestående i en længere periode.

Hvad gør jeg hvis en debitor ikke betaler?

Du kan være uheldig som kreditor og opleve at dine debitorer ikke betaler og derfor står og mangler penge. Der er heldigvis en række tiltag du kan gøre for at få din betaling. Du kan benytte dig af en inkassovirksomhed og sende sagen til inkasso. Det er samtidig også en god ide at du allerede på forhånd automatiserer din håndtering af debitorer så du kan reagere hurtigt hvis en debitor ikke betaler fakturaen. Med Debito kan du også sende rykkere til dine kunder automatisk med rykkerstyring. Før du kan sende sagen til inkasso er det nemlig nødvendigt at du har varslet din debitor med lovpligtig inkassovarsel. Har debitor ikke betalt herefter, bør du sendes sagen til inkasso.