Betalingspåmindelse

Har du ikke modtaget betaling fra en kunde, har du mulighed for at sende en 
betalingspåmindelse for at påminde din kunde om, at betalingen ikke er fundet sted.

Hvad er en betalingspåmindelse?

Betalingspåmindelser kan være en rigtig god idé at gøre brug af, når en betaling fra en skyldner udebliver. Ofte sker det, at en betaling udebliver grundet ren og skær forglemmelse fra debitors side, og det kan derfor være en god idé at påminde sin skyldner (debitor) om sit mellemværende.

Reglerne omkring betalingspåmindelser er reguleret i renteloven samt i inkassoloven – men vi guider dig igennem alt du bør vide, her på siden.

En betalingspåmindelse kaldes tit og ofte også for en rykker eller en rykkerskrivelse – og er en side af samme sag. Formålet er altid at påminde om en manglende betaling.

Jævnfør renteloven kaldes en betalingspåmindelse en “rykkerskrivelse” og det er med andre ord den juridiske betegnelse herfor. Læs mere om ordets betydning her.

Betalingspåmindelse

Udsendelse af betalingspåmindelse

Er du virksomhed (kreditor) bør du påminde din debitor, såfremt en betaling udebliver. Denne betalingspåmindelse (også kaldet rykker / rykkerskrivelse), må først udsendes efter betalingsfrister udløbet- du må med andre ord ikke udsende en betalingspåmindelse før betalingsdatoener overskredet.

I udgangspunktet må du sende alle de betalingspåmindelser du vil til en debitor, så længe der ikke er påført et rykkergebyr. Såfremt der er påført et rykkergebyr, må der maksimalt udsendes 3 styks og med 10 dages mellemrum. Det maksimale rykkergebyr er 100 kroner.

Et rykkergebyr er en ret, og ikke en pligt du kan tilføje din betalingspåmindelse.

Hvilke gebyrer må pålægges en betalingspåmindelse?

Du har som virksomhed mulighed for at udsende betalingspåmindelser med og uden pålagte gebyrer. De to muligheder er henholdsvis et kompensationsgebyrsamt etrykkergebyr.

Kompensationsgebyret må KUN pålægges erhvervskunder (hvor debitor er virksomhed). Gebyret må kun tilføjes en gang og er ikke afhængig af rykkergebyrerne. Det er med andre ord ikke et krav at du forud har pålagt et eller flere rykkergebyr, før du tilføjer kompensationsgebyret.

Kompensationsgebyret må i princippet tilføjet straks efter en faktura er forfalden.

Kompensationsgebyret må maksimalt udføre 310 kroner, og i princippet mindre, bare ikke mere.

Udover et kompensationsgebyr, må du som kreditor pålægge op til 3 rykkergebyrer til dine betalingspåmindelser. Læs mere her hvordan man udsender rykkere.

Hvilken tekst skal der være på en betalingspåmindelse?

Hvad er et godt eksempel på en betalingsbetingelse, og hvilken tekst skal den egentlig indeholde?

Juridisk er der ingen krav til tekst eller konkret eksempel på en betalingspåmindelse, at finde i renteloven. De eneste juridiske formalier er, at denne må sendes efter betalingsfristens udløb. Såfremt du påfører en betalingspåmindelse et rykkergebyr på 100 kroner er det vigtigt at give skyldner en betalingsfrist på mindst 10 dage. Der må maksimalt udsendes 3 betalingspåmindelser med pålagt 100 kroners rykkergebyr.

Vi anbefaler dog, at man tager udgangspunkt i forskriften for et inkassobrev, hvor der i inkassoloven §10, stk. 2. står, at alle oplysninger, som er nødvendige for skyldnerens bedømmelse af fordringen. Det er ikke et juridisk krav, men blot en god idé.

Som tekst til en betalingspåmindelse kunne du med andre ord blot referere til den oprindelige faktura samt tilføje et eventuelt rykkergebyr. Ligeledes kunne det være en god idé at vedhæfte den oprindelige faktura til betalingspåmindelsen.

De fleste regnskabsprogrammer, herunder Dinero, Billy og E-conomic har har et mobil eller funktion, hvor man kan udsende rykkerskrivelser.

Vi anbefaler altid, at teksten og udformningen er udformet i en høflig, bestemt men dialogskabende tone. Det fremmer ikke en proces at virkede hverken truende eller ikke-forstående.