Betalingspåkrav

Hvad er et betalingspåkrav og hvad kan du som kreditor bruge det til
over for dine skyldnere?

Hvad er et betalingspåkrav?

Et betalingspåkrav er en blanket du som kreditor, advokat eller inkassobureau skal fremsende til fogedretten der, der oplyser retten dine krav.

Når fogedretten modtager dit betalingspåkrav, vil denne blive kontrolleret og blive vurderet om den kan godkendes. Efter rettens lovformlige godkendelse forkyndes dit krav for skyldner. Fremsender skyldner ingen skriftlig indsigelse inden for 14 dage, vil fogedretten påtegne kravet som en dom. Både debitor og kreditor vil herefter får besked om at betalingspåkravet er blevet forkyndet.

Betalingspåkravet er en fysisk blanket du kan findeher.

Du kan sende blanketten fysisk til retten pr. brev eller pr. e-mail. Husk ALDRIG at vedhæfte den ubetalte faktura eller lignede dokumentation for dit krav.

Et betalingspåkrav er også af nogle kaldet den forenklende inkassoproces – da man ofte her kun skal rette en henvendelse.

Betalingspåkrav

Krav til et betalingspåkrav

Et betalingspåkrav er en fysisk blanket der udstedes af fogedretten og kan rekvireres på domstolens hjemmeside. Blanketten er opdelt i 9 rubrikker. Rubrikker der er relative enkle at udfylde for dig som kreditor.

1) Oplysninger om dig som kreditor
I denne rubrik skal du som kreditor (eller på vegne af ham) oplyse hvem kreditor er, altså hvem der har penge til gode i forholdet. I rubrikken skal du oplyse kreditors navn, adresse og såfremt kreditor er en virksomhed – skal selskabsformen oplyses.

2) Oplysninger om din debitor
I denne rubrik skal du oplyse debitor, altså oplyse hvem der skylder dig som kreditor penge.
Oplysningerne skal indeholde så mange at de oplysninger du har på debitor, herunder navn, adresse og såfremt debitor er et selskab, skal selskabsformen oplyses.

Er der flere skyldnere om samme krav, skal alle skyldnere, og disses kontaktinformationer, oplyses.

3) Den valgte fogedret
I 3. rubrik skal du oplyse hvilken fogedret sagen skal registreres og føres i. Betalingspåkravet skal indleveres til den retskreds som skyldner bor i. Bor din skyldner i Aalborg, skal kravet altså indleveres til retten i Aalborg.

Ønsker du sagen indleveret i en anden retskreds end den skyldner bor i, eller driver virksomhed fra, så skal dette oplyses og begrundet i denne rubrik.

Der er i alt 21 fogedretter i Danmark, se dem alle samme her.

4) Kravets størrelse
I denne rubrik, skal kravets beløbsmæssige størrelse oplyses uden renter og gebyrer. Såfremt renter pålægges, skal det specificeres ud særskilt.

Kravets hovedstol må maksimalt være 100.000 kroner.

5) Sagsfremstillingen
I denne rubrik skal kreditor beskrive overfor retten hvordan kravet er opstået – samt sammensætningen af dette. Kravet skal beskrives således at retten ikke er i tvivl om hvordan kravet er sammensat og består af. Derfor er det vigtigt at oplyse om det konkrete fakturakrav, fakturaen størrelse og fakturadato samt forfaldsdatoen.

Husk altid at vedhæfte fakturaen som bilag til denne rubrik.

6) Kravet til inkassovarsels varsel (påkravsskrivelsen / inkassovarsel)
Det er vigtigt du som kreditor (eller dit inkassobureau / advokat, på vegne af dig) har fremsendt et inkassovarsel til din skyldner, der overholder kravene hertil. Herunder en betalingsfrist på 10 dage, samt en oplysning om hvad kravet dækker over.

Har du (eller dine inkassopartnere) ikke fremsendt dette til din debitor, vil kravet blive afvist af fogedretten.

7) Kreditors krav
I denne rubrik skal du oplyse retten, hvad du ønsker fogedretten skal foretage sig på vegne af dig.

8) Retsafgiften

9) Datoen

Hjælp til betalingspåkrav

Er du virksomhed og har en eller flere ubetalte fakturaer til gode hos dine debitorer og påtænker at komme i gang med forenklet inkasso, altså et betalingspåkrav, så anbefaler vi altid at du tager fat i en rådgiver, såfremt du ingen erfaring har i udfyldelsen af blanketten til retten.

Såfremt du ikke udfylder blanketten korrekt eller overholder formalierne omkring påkravet, risikerer du at skrivelsen afviser. Du vil ved en afvisning i udgangspunkt ikke få gebyret retur og dette vil være tabt.

Vi er velkommen til at kontakte os til en drøftelse om dine muligheder og hvordan du bør forholde dig i forhold til dine dårlige betalere.