Aktieselskab (A/S)

Et aktieselskab er en virksomhedsform hvor pengene til opstart og drift, indhentes ved udstedelse af aktier idet aktieejerne kun hæfter for deres andel af aktier i selskabet. Et aktieselskab forkortes A/S.

Hvad er et aktieselskab?

Et aktieselskab er en selvstændig juridisk enhed og dermed i udgangspunktet separeret fra virksomhedens ejere (benævnt som aktionærer). Det betyder alle forpligtelser, gæld, selskabskapital og beslutninger i udgangspunktet ikke påvirker virksomhedens ejere. Ejernes tab ved eksempelvis en konkurs, er dermed begrænset til udelukkende at dække over den kapital eller værdi som ejeren måtte have indskudt, og genereret, i selskabet. Selskabets øvrige aktiver og økonomiske forpligtelser påvirker dermed ikke ejerne personligt. I daglig tale benævnes dette som begrænset hæftelse.

I Tyskland hedder et aktieselskab Aktiengesellschaft (AG), Sverige Aktiebolag (AB), Norge aksjeselskap (AS), USA Limited liability company (LLC) og i UK Limited company (LTD). Disse selskabsformer giver samme mulighed for begrænset hæftelse.

Aktieselskab

Kapitalkrav for et aktieselskab

For at stifte (eller omdanne til) et aktieselskab, kræver det en selskabskapital (aktiekapital) på mindst 400.000 kroner. De 400.000 kroner kan dels bestå af kontanter eller indskud af værdier og aktier (bil, maskiner, inventar, ejendomme mm.). Indskud af aktiver, kaldes også for et apportindskud.

Stiftes et aktieselskab alene med en kontant indbetaling kan du nøjes med at indbetale 125.000 kroner.

Hæftelse ved et aktieselskab

I et aktieselskab, hæfter eller forpligtiger selskabets ejere (aktionærer) ikke med deres personlige formue eller aktier. Hæftelsen er med andre ord begrænset til selskabskapitalen eller virksomhedens øvrige aktiver. Denne status opnås, da selskabet betragtes som en selvstændig juridisk enhed.

Den begrænsede hæftelse (og ansvar) er dog et udgangspunkt, men selskabet kan komme ud for, at eksempelvis samarbejdspartnere, banker og øvrige långivere kan eksempelvis vælge at virksomhedens ejere skal kautionere for et lån, og dermed er den begrænsede hæftelse ikke gældende.

Kriminelle forhold, foretaget af virksomhedens ejere, er ikke dækket ind under den begrænsede hæftelse. Det betyder med andre ord, at såfremt selskabets ejere foretaget kriminelle handlinger, kan disse direkte straffes og er ikke beskyttet af det begrænsede ansvar.

Hvad er forskellen på et aktieselskab og et anpartsselskab?

Juridisk set minder et aktieselskab og et anpartselskab rigtig meget om hinanden; de begge har begrænset ansvar og begge kræver en selskabskapital for at komme i gang.

Det koster 400.000 kroner at etablere et A/S og 50.000 kroner at etablere et ApS. Det koster med andre ord betydelig mere at stifte et A/S, end et ApS, men mange ser dog dette som en værdi – deles i markedsføringen og del overfor omverdenen at signalerer en vis form for status og troværdighed over for kunder, samarbejdspartnere og långivere.

Er dette ikke noget man som virksomhedeejer tillægger den store værdi, men blot ønsker et selskab med begrænset ansvar, så kan også et såkaldt iværksætterselskab (forkortet IVS) stiftes – her er stiftelsen blot 1 kroner.

Med et iværksætterselskab kan med andre ord opnå begrænset ansvar og hæftelse, præcis som et A/S og ApS, blot for 1 kroner. Mange anser dog langt fra et IVS lige så “seriøst” som et A/S, da man som aktieselskab signalerer at man mindst har bundet 400.000 kroner i selskabet – frem for 1 kroner. Dette betyder også, at mange banker ofte har en praksis om at et ejer af et IVS personligt skal hæfte for evt. optaget gæld, da de ikke opnår samme sikkerhed, som ved et aktieselskab.

Inkasso mod et aktieselskab?

Hvis du som kreditor oplever at et aktieselskab ikke betaler dine fakturaer, har du mulighed for inkasso, på præcis samme vis som hvis kravet var vedrørende en privatperson, et IVS, et ApS eller en hvilken som helst anden debitor.

Du skal blot være opmærksom på, at kravet altid rettes mod selskabet, og med mindre specifikt er aftalt, så hæfter virksomhedens ejere ikke for kravet, grundet den begrænsede hæftelse. Skulle det ske, at et aktieselskab eksempelvis går konkurs, går i betalingsstandsning eller lignende, ja så bortfaldet kravet – juridisk set, svarer det til en persons død.

Det modsatte ville gøre sig gældende, hvis du havde et krav mod en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentselskab – her hæfter ejer(ne) personligt og solidarisk for et krav. Så skulle du risikere at en enkeltmandsvirksomhed går konkurs eller lukker, ja så kan du altid rette kravet mod ejer(ne) bag virksomheden – også efter virksomhedens ophør.

Et aktieselskab er med andre bedre beskyttet, end eksempelvis en enkeltmandsvirksomhed eller et interessentselskab (I/S).