Afdragsordning

En afdragsordning kan beskrives som en plan for afvikling af gæld. Der vil i de fleste afdragsordninger blive lavet en betalingsplan der definerer hvor meget der skal afdrages på gælden hver måned.

Hvad er en afdragsordning?

En afdragsordning er en aftale om tilbagebetaling af gæld. Her bliver der afdraget løbende og de fleste afdragsordninger vil strække sig over 12 til 24 måneder med et månedligt afdrag. Afdragsordninger kan variere meget og afhænger helt af den aftale der er lavet mellem kreditor og debitor. 

Afdragsordninger kan med fordel benyttes i de tilfælde hvor debitor ikke har mulighed for at betale kreditor det fulde beløb på én gang. Det gør betalingen mere overkommelig for debitor og er en løsning for at debitor overhovedet har mulighed for at købe. Dog skal kreditor være opmærksom på at der er større risiko ved afdragsordninger end hvis du modtager det fulde beløb med det samme.

Hvornår kan en afdragsordning være en god ide?

Mange virksomheder oplever af og til, at de har kunder der ikke kan betale en faktura fra dem. Det kan eksempelvis være i tilfælde hvor skyldner ikke vidste en faktura skulle betales nu, fakturaens størrelse er højere end debitors forventninger, eller at debitors økonomi har ændret sig markant siden ordren blev givet.

Dette gør sig især gældende ved eksempelvis forbrugsafregnede goder og produkter så som telefonregning, varme- og elregning mv. Andre tilfælde kunne være at skyldners økonomiske forhold har ændret sig af uvisse årsager, siden bestilling af produktet til betalingsfristen – og at virksomheden ikke er blevet gjort opmærksom på dette.

Årsagerne kan være være mange – og du som virksomhed kan principielt være ligeglad. Det er mange virksomheder heldigvis ikke og mange virksomheder har da også mulighed for at tilbyde en afdragsordning, for eksempelvis af undgå inkasso med skyldner.

Tilbyder du som kreditor ikke en afdragsordning i dag – kan det være en god mulighed at begynde på dette, når og hvis du måtte undgå dårlige betalere der ikke kan betale det fulde beløb nu.

Vi anbefaler, såfremt skyldner selv efterspørger det, at i som kreditor går i dialog med skyldner og tilbyder en afdragsordning – det er ofte en rigtig god måde at få afviklet en gæld på.

Afdragsordninger i forbindelse med inkasso

En afdragsordning i forbindelse med inkasso kan ofte være særdeles effektiv metode til at sikre betaling fra debitorer. Hvis din debitor ikke har betalt for fakturaen kan der være mange årsager. F.eks. kan debitor stå i den situation at de ikke har pengene til at betale fakturaen — ofte ufrivilligt.

Derfor kan det være en rigtig god ide at række ud til debitor og tilbyde en afdragsordning. En afdragsordning vil for debitor være mere overkommelig og kan betragtes som en samarbejde over en periode for at få betaling.

Vi har god erfaring med vores afdragsordninger på inkassosager. Det er en løsning der kan være med til at fastholde debitor som en god kunde over tid. Eksempelvis kan debitor have været uheldig med selv at have haft dårlige betalere og dermed ikke kan betale. Vi følger op på afdragsordninger og bliver de ikke overholdt, vil vi selvfølgelig tage kontakt til debitor igen.

Afdragsordninger til det offentlige

Man kan opleve at komme til at skylde penge til det offentlige. Det vil ofte være betalinger ifm. skat, men kan også være fartbøder, parkeringsbøder på offentlige parkeringspladser eller andre gebyrer som man skylder til en offentlig instans.

Hvis disse udeståender ikke bliver betalt, vil de blive overdraget til Gældsstyrelsen, der står for inddrivelse af gæld til det offentlige.

Har man gæld som bliver overdraget til Gældsstyrelsen – enten i en virksomhed man ejer eller personligt, skal man tage kontakt til dem hurtigst muligt og få lavet en afdragsordning på beløber, hvis man ikke kan betale det hele på én gang.

Du kan læse mere om afdrag til det offentlige hos Gældsstyrelsen.